Şantiye Takip Programı İşletmeler ve Şantiyeler Yönetimi

CTU İşletmeler ve Şantiyeler Yönetimi


Çoklu İşletme Yönetimi

Bünyenizde bulunan farklı işletmeler yada bu işletmelere bağlı şubeleriniz,fabrikalarınız ve şantiyelerinizin yönetilebilmesi için tasarlanmıştır.
CTU üzerinde bu alanlar ile birbirinden bağımsız ve özel olarak çalışabilirsiniz. Bu şekilde şirketler arası karmaşıklığı kaldırıp, düzenli bir yönetim yapısına geçebilirsiniz.

CTU üzerinde tanımlanmış bütün bölgeler yönetim tarafından kontrol edilebilir ve anlık takip edilebilir. Hiyerarşik yapı kusursuz bir şekilde veri ve istatistik akışını sağlar.