Şantiye Takip Programı Personel Yönetimi

CTU Personel Yönetimi


Personel Yönetimi

- Personel bazında performans ve istatistikler.
- Personel puantaj ve bordro hazırlama.
- Avans ve personel harcamaları.
- Personel özlük dosyası.
- Eğitimler.
- İzin ve mesai yönetimi.
- Yemek puantajı.
- Personel envanter ve ekipmanları.
Firmanıza ait çalışanların özlük dosyaları oluşturulabilmekte, kullandığı araçtan yediği trafik cezasına kadar bilgileri girilmektedir. Bunun dışında taşeron işçi kayıtları yapılabilmektedir.
Kara liste uygulamasıyla birlikte, kara listeye alınan bir personel hiçbir şantiyede çalışamaz. Sistem girişini engellemektedir.

Çalışan personelin hangi şantiyede olduğunu anlık olarak ya da hangi tarihler arasında hangi şantiyelerde çalıştığını görüntüleyebilirsiniz.

Personeller için hazırlanmış 450 den fazla iş/görev tanımlamalarını hızlıca ekleyebilir, dilerseniz listeden seçtiğiniz görev tanımlamaları üzerinde firmanıza göre değişiklikler yapabilirsiniz.

Şantiyelerin personel uygulamalarında, personel girişi, çıkışı ya da bir diğer şantiyeye geçişi yapabilmektedir. Geçiş verilen personeli diğer şantiye beklenen personeller listesinde görebilmekte ve hangi tarihte çıkış yaptığını ya da hangi tarihte geçiş yaptığını görebilmekte ve böylece kontrolünü sağlayabilmektedir.
Şantiyerler personeller için ayrı ayrı puantaj tutmak zorunda kalmaz. Geçiş işlemi yapıldıktan sonra geldiği günden itibaren puantaj işlemine devam edilmesi yeterlidir.

Firmaya bünyesinde yada taşeron işçi kayıtlarından hangilerinin çalıştığını yada hangilerinin şuan boşta olduğunu takip edebilir, buna göre görevlendirme yapabilirsiniz.

Yönetim panelinden şantiye bazında yada personel bazında kontroller yapılabilir, raporlar alınabilir.

Personellerinizin hem tek hem de toplu olarak birkaç saniyede bordrolarını hazırlyabilir, geçmişe dönük sorgulama yapabilirsiniz. Personelinize ait rapoları, sözleşmeleri ya da adli sicil kaydı gibi dosyaları ekleyebilir ve istenildiği anda erişimini sağlayabilirsiniz.

Personellere ait yemek puantajlarını görebilir. Şantiyenizin,işletmenizin aylık, haftalık, günlük yemek giderini kontrol edebilirsiniz.

Personellerinizin iş avansı veya maaş avanslarını kontrol edebilir, ay sonunda maaş hakedişlerini hesaplayabilirsiniz.

Eğitimler alanı ile personellerinizin tamamının veya bir kısmının alması gereken zorunlu ya da görevsel eğitimleri CTU'da tutabilirsiniz.
Personellerinizin ne zaman, nerede, ne eğitim alacağını, alınacak eğitimin geçerlilik süresini, personele ve eğitime dair notların hepsini CTU'da tutabilirsiniz. Sınırsız sayıda eğitim tanımlayabilirsiniz.