Stok Takip programı

CTU Stok ve Depo Yönetimi


Stok ve depo yönetimi sayesinde hangi şantiyede ne kadar ürün yada malzeme olduğu anlık olarak görüntülenir. Stok ekleme işlemleri irsaliye belgeleri ile eklendiği için kontrol ve güven sağlanmış olur.

Çimento, demir, beton kimyasalları gibi stoklarla birlikte yakıt girişlerini sistem kontrol eder ve araca verilen yakıtları stoktan otomatik olarak düşer. Belirlenecek olan kotaya yaklaştığında kullanıcıya ve merkeze stok uyarıları/bildirimleri gider.

Farklı şantiyelerde bulunan malzeme ve yedek parçaların tüm hareketlerini takip edebilmek için, lokasyonlara göre ayrı depo tanımlarının yapılabilmesini sağlar. Stoklu ve stoksuz malzemeleri birden çok ambarda izler. Malzeme Depo Durumları fonksiyonu sayesinde, malzemelerin hangi depolarda ve hangi miktarlarda bulunduğu kolayca izlenebilir.
Malzemeler kategorilendirilebilir yada tek bir grup altında toplanabilir.
Ana depo girişlerinde birim fiyattan toplam fiyata kadar kayıtlar tutulabilir. Aynı zamanda malzeme nakliye kayıtları ve maliyetleri tutulabilir. Ana depo – şantiye deposu yada şantiye depoları arasındaki malzeme hareketlerini görüntüleyebilir,raporlayabilirsiniz.

HTK (Hasar,Tahrip,Kayıp) deposu ile birlikte uzun ömürlü malzemelerin durumlarına göre ayrımı yapılabilir.